empty label

הרב יקי סביר

תפילה עם בגד רטוב

הרב יקי סביר

שאלה

האם אני יכול להתפלל עם בגד (ואין בגד אחר להחליף) שכשנכנסתי לשירותים הוא התלכלך מטיפטוף אבל עד התפילה הוא היתייבש?

תשובה

שלום וברכה מותר להתפלל גם אם הבגד עדיין לא התייבש, בתנאי שלא מריחים ריח של שתן. שתן שנספג בבגד נחשב למכוסה, ואם הוא מכוסה ואין ריח רע מותר להתפלל. תמיד בשמחה יעקב סביר

מומלצים