• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני התנהלות בשבת בזמן מלחמה

הרב אליקים לבנון

האם מותר להשאיר ערוץ שקט כדי לשמוע הודעות פיקו''נ קהילה שלא קראו את פרשת וזאת הברכה. האם מותר להודיע למשפחות שיקירהן נרצחו? הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים