• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב נתניאל חייט

הסכנות שבעזיבת הישיבה

הרב נתניאל חייט

יותר מהקפדה על צניעות או שמירת כשרות, הדבר המסוכן ביותר בעזיבת הישיבה, במיוחד בציבור הדתי לאומי הפתוח, הוא זה שנוצר לנו עולם חדש. אנחנו בסביבה חדשה, פחות תורנית, ואנחנו נחשפים ומתרגלים לעולם חדש של מושגים וערכים, והעולם התורני שקנינו בישיבה הולך ונשחק. למה זה קורה? מה הפתרונות?

מומלצים