• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

המשך והתחדשות

הרב אליקים לבנון

"מי יעלה בהר ה ומי יקום במקום קדשו". בחיים שאחרי הישיבה, אנחנו צריכים לשמור ולהיאחז במה שלמדנו וקיבלנו ומתוך זה להתקדם, להתפתח ולבנות. בהמשך השיעור הרב מדבר על החשיבות שבכל מקום נהיה בגרסה הכי טובה שלנו ונביא כמה שיותר תועלת ואור לעולם ועל החשיבות לשמור על קשר עם הישיבה.

מומלצים