• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

האם יש בעיה אמונית בהשקעה במטבע חו"ל

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום וברכה! הציעו לי השקעה בחו"ל, בדולר. במשך השנים חשבתי שאולי כאדם מאמין בביאת משיח צדקנו, נכון יותר להשקיע במטבע ישראלי מתוך מחשבה שהיום יבוא גואל ובעזה"י המטבע הזר ייחלש ביחס לשקל. למעשה אני רואה שרבים לא חוששים לסברא זו ובאמת ההצעות להשקעה במטסע זר טובות יותר. האם נכון לחשוש לחשש שהזכרתי או שאנחנו צריכים לפעול עפ"י הנתונים כיום שיש בהשקעה כזו צפי לתשואות גדולות יותר? תודה רבה!

תשובה

שלום. מותר להשקיע במטבע זר. אני לא כלכלן גדול, אבל לדעתי, הכלכלה העולמית אינה יציבה. בארץ יש הרבה יותר יציבות, למרות הפרסומים על שואה כלכלית. ברכה והצלחה!

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים