• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

השימוש בחשמל בשבת ע"פ שיטתו של מרן הרב קוק זצ"ל

הרב אליקים לבנון

כהמשך לשיעור של הרב נתניאל חייט הרב לבנון עומד על דעתו של הרב קוק זצ"ל, אומר שכל דעתו של הרב זצ''ל היא לראות את התוצאות של 'אנרגית החשמל' ולראות אם הם דומות לאלה של אש. הרב זצ"ל הבין שחשמל הוא אש לכל דבר ועיניין, גם לתולדות שלו ולכל דבר היוצא ממנו. לאחר מכאן הרב לבנון השווה לנר - חשמל הוא כמו נר שמקצה את מה שהוא נמצא עליו. אפשר להבין שע"פ הרב קוק גם מה שיש בתוכו חשמל הוא מוקצה. הועבר במסגרת יום עיון בסוגיית חשמל בשבת בישיבת אלון מורה, בתאריך כ"ט תמוז תשפ"ג

מומלצים