• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

בירור חטא המרגלים ותיקונו

הרב צבי גולדפישר

בפרשה מתואר חטא המרגלים, ישנם הרבה פירושים מה היה בדיוק חטאם של המרגלים, אך בשיעור נברר מה הייתה כוונת ישראל שאמרו "נתנה ראש ונשובה מצרימה". לאחר מכן מובאות מצוות הקורבנות, נסכים, חלה וציצית, האם יש קשר בין המצוות לחטא המרגלים, ואולי באו כתגובה ותיקון לחטא.

מומלצים