empty label

הרב יקי סביר

ביקור בכנסיה

הרב יקי סביר

שאלה

שלום כבוד הרב,
אימי ואני טסים לרומא. האם מותר להיכנס לכנסיות שהן לתיירים או בעלות ערך תרבותי או אמנותי? מתן.

תשובה

שלום וברכה,
אסור להכנס לבית עבודה זרה, הואיל וכנסיות הן בתי ע"ז אסור להכנס אליהן. יש איסור נוסף, להנות מעבודה זרה, (למשל יופי, או מבנה ארכיטקטוני מיוחד) ולכן לכנסיות שנכנסים לשם תיירים על מנת להתרשם מיופין האיסור כפול. בכלל איסור זה אסור לומר: ראה כמה יפה כנסיה זו ! איסור שלישי הוא להזכיר שם אלהים אחרים, למשל לומר לחבר נפגש ליד בית עבודה זרה פלוני, כי בזה אנחנו נותנים חשיבות לע"ז.
בבנין ירושלים עיר האמת כלילת היופי נשמח כולנו, יעקב סביר.

מומלצים