• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב יקי סביר

לשון הרע בתורה

הרב יקי סביר

שאלה

שלום וברכה! ראשית עלי לומר דבר מה שאני די מתבייש בו, אך יחד עם זאת יש בו משום וידוי.בכל מהלך השאלות שאני שאלתי פה רבנים, תמיד (וגם הפעם) הזדהיתי בתור שם שהמצאתי כלומר "יאיר גולן" שאני כביכול הוא, אולם זו סתם המצאה שלי על מנת להישאר בעילום שם. על כן, רציתי לבקש מחילה מכל אותם אנשים או רבנים שחשבו שזהו שמי האמיתי, ואינני יודע אם יש בזה משום גניבת דעת, ואם אכן יש אזי בקשת המחילה הינה כפולה ומכופלת!!! אף על פי כן, אבקש אישור מכם להמשיך להשתמש בשמי המומצא ולא בשמי האמיתי, על מנת שארגיש חופי לדון בכל נושא עם כבוד הרבנים. כעת לשאלתי: במהלך כל התורה הקדושה (כולל תנ"ך, גמרא, משנה, אגדות ועוד) מסופר על אנשים מסוימים שעשו מעשים כלשהם. רציתי לשאול, מדוע אין בזה משום לשון הרע?? מה עוד שלפעמים התורה מדגישה את הרוע במעשיהם. האם אין חשיבות לזמן שבו קרו הדברים? כלומר, בין אם הסיפור מהתורה ובין אם הוא אגדה- זה אותו הדין? בשניהם מותר לספר את הסיפור ולפעמים, כפי שצינתי, להדגיש את ה"לא טוב" שבסיפור?? כמו"כ, נתקלתי באיזו שאלה לגבי תכונות של איש אחד מהתנ"ך, שלפיה נדרשתי לתאר את תכונות האיש על פי הפסוקים. ברגע ההוא הרגשתי אי-נעימות, כלומר חשתי כי אינני יכול להעביר ביקורת ולספר בתכונותיו הרעות של אותו צדיק מן התנ"ך. אולם, בתשובה של אותה שאלה, כתב העונה (המוסמך) בצורה בוטה וחד-משמעית. האם אני אכן צריך לחוש כך, ולא לספר את תכונותיו הרעות או שמא עליי להרגיש חופשי?? האם יש נפקא מינה בין לספר בלב לבין להגיד בקול??? תודה רבה. מלאכתכם קודש!

תשובה

שלום וברכה ראשית תרגיש בנוח, רבים מן המשתמשים אינם חושפים את שמם האמיתי אלא מכנים את עצמם בשם או בכינוי שאינו אמיתי וכולם יודעים זאת, אין כאן כל גניבת דעת. בעניין לשון הרע בתנ"ך. התנ"ך הוא ספר א-לקי, שנכתב או ממש בציווי של ה´, או ע"י נביאים או ברוח הקודש, ולכן לא חלים עליו הכללים של איסור לשון הרע כי כל כולו הוא לתועלת. הקב"ה יודע איזו נבואה צריכה להיכתב, איזו נבואה היא נבואה שיש לה ערך לדורות ורק נבואות כאלו נכתבות בתנ"ך. ממילא כל מה שמסופר בתנ"ך הם דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהם ויש בכתיבתם תועלת גדולה ואין בזה משום לשון הרע כלל. אם אתה נשאל לגבי תכונות של מי מאישי התנ"ך, מותר לכתוב את מה שעולה מן התיאור שבתורה, כיון שהדברים ידועים לכל ואין לך כל כוונה לספר לשון הרע אלא רק ללמוד ולהבין מה התורה אומרת לנו הדבר מותר. תמיד בשמחה יעקב סביר

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים