• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד טורנר

לעשות את ימי הפורים

הרב דוד טורנר

בשונה משאר המועדים שבהם שובתים ממלאכה, בפורים אנו מתעלים למדרגת הטבע בישראל שבו אין פירוד בין עולם הקדושה לעולם המעשה והאלקות מתגלה בכל המרחבים.

מומלצים