• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

בכל ירושלים קוראים בט"ו?

הרב אליקים לבנון

איזה מקומות הם ספק וצריך פעמיים? מקום שהוא ספק מחייב גם את האזור שלו ביומיים? מהו הזמן המחייב במצוות היום בהגעה מעיר לכרך? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרפ"ח.

מומלצים