• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

למי מקילים בתענית אסתר?

הרב אליקים לבנון

מתי במקור הייתה תענית אסתר? איך אפשר להתענות בערב חג? למי מקילים בתענית זו? במה היא יותר חמורה משאר התעניות הקטנות? עד מתי עדיף לקרוא מגילה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים תרפ"ו-תרפ"ז.

מומלצים