• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

חודש אדר - רק לשמוח יש

הרב איציק אמיתי

משנכנס אדר מרבין בשמחה! בשיעור הרב דיבר על מידת השמחה. המשמחים שזכו לחיי עולם הבא, חשיבות השמחה, מה אפשר להשיג בזכות השמחה, הסכנה הגדולה שבעצבות, שמחה לעומת צער, השמחה בחלקו, שמחה מכך שבחר בנו מכל העמים, שמחת החוזר בתשובה, איזה אמצעיים יש כדי להגיע לשמחה, לימוד מתוך שמחה לעומת לימוד מתוך עצב, ועוד ועוד- מבט רחב ומקיף על מעלת השמחה. עבדו את ה' בשמחה!

מומלצים