• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב יקי סביר

היעוד והשליחות של כל אדם

הרב יקי סביר

שאלה

איך אנחנו אמורים לדעת למה באנו לעולם ומה תפקידיניו פה?

תשובה

שלום רב! ראשית, נקודה חשובה שכבר ציינת היא שהאדם צריך להכיר שהוא נשלח ויש לו תפקיד. זו כבר התחלה שיכולה להקל על החיפוש אחר כך.לאחר מכן צריך לחלק את חייו של האדם למספר שלבים. "כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים"- אחד השלבים החשובים בחייו של האדם הוא [נעוריו]. וכמו יורה החיצים שכל זמן שהקשת והחיצים בידו הוא יכול לכוון את חיציו למטרה, אך ברגע שעזבם אין דרך חזרה. כך בנעוריו של האדם יש לו אפשרות טובה יותר לעצב את אישיותו. זה הזמן שבו אדם מגלה יותר על עצמו. הוא מנסה וחווה דברים ומגלה להיכן הוא משייך את עצמו. מה הצדדין החזקים באישיותו, המידות, והתכונות שקיימות בו. הוא לומד לשמור על הצדדים הטובים שבו ולהרחיק את הרעים אם יש כאלו. שלב הנעורים חשוב לבניין האישי שלפני היציאה לחיים. כבר בשלב זה האדם צריך לחשוב איזו תכונה/ות יש בו בצורה מיוחדת ואיתה הוא יכול להצטיין בחייו. עזרה לזולת, הקשבה, אכפתיות , חסד וכד, . את התכונה הזו הוא צריך לטפח על מנת להפוך אותה לעיקר שליחות חייו. בסיום שלב הנעורים האדם אמור להיות מוכן לעבור שלב מהבניין האישי שלו בתוך כלל ישראל. כאן הוא כבר אמור למצוא את שליחותו כחלק מעם ישראל. למצוא בן זוג, ולהרחיב את מעגל הטוב שהוא יכול להשפיע לאחרים. וכך לאט לאט ובמסירות הוא מגלה את שליחותו בעם ישראל ואולי גם בכלל העולם. הגר"א מווילנא מסביר שפעם הנביאים שהיו בעם ישראל היא יכולים לומר לכל אדם את שליחותו ויעודו בחייו. אך כיום שאין לנו נביאים, כל אדם צריך למצוא את יעודו בעצמו. הוא צריך להכין את לבבו ולטהר אותו בעבודת ה´ יומיומית, ואם יזכה תשרה רוח הקודש במעשיו כמו בזמן הנביאים ותנחה אותו אל יעודו האמיתי. בהצלחה ברק

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים