• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

יהודה ויוסף - חסד ודין

הרב דוד אמיתי

העולם מתחלק לשני סוגי אנשים: אנשי הדין (יוסף) ואנשי החסד (יהודה). החלוקה הזאת באה לידי ביטוי בסוגי ישיבות וישובים, אלון מורה-יצהר אל מול תקוע-עתניאל-הגוש ודומותיהן וכן בתחומים נוספים (ימין ושמאל, אשכנזים וספרדים וכד'). אנשי הדין הולכים עם האמת שלהם עד הסוף, אבל זה יכול לגרום לסגידה לחוקים במקום לעבוד עם הלב. אנשי החסד הם הרבה יותר מכילים ורגישים, אבל זה יכול לגרום לבלבול ולטשטוש של הגבולות. אז מי צודק?

מומלצים