• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מה סדר האכילה כשאחד בוצע?

הרב אליקים לבנון

אפשר לחלק לפני שהבוצע טעם? למה לא טוב לתת את פרוסת הלחם ביד? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ז.

מומלצים