• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אמיר נכטשטרן

קושי במציאת עבודה

הרב אמיר נכטשטרן

שאלה

אני מורה לתנ"ך ולמחשבים ומתקשה למצוא עבודה. מה עושים?

תשובה

שלום וברכה, המצב שבו אתה נמצא אינו קל כלל וכלל. האבטלה פוגעת באדם, מעבר להשלכות הכלכליות, במבט הנפשי, בדרך הסתכלותו על עצמו ויכולותיו, ביחס שלו לבורא, מבחינה אמונית, ועוד. "צרת רבים - חצי נחמה" - אל תשכח שזו בעייתם של רבים וטובים כמוך. זה לא מנחם, אבל חשוב לדעת מהי המציאות הכללית שמסביב. מה בכל זאת עושים? כל מה שביכולתך: א. [השתדלות.] פונים למקומות שבהם יש סיכוי שתמצא עבודה. אל תתבייש. אינך "מוכר" את עצמך. יש לך יכולות ואתה מסוגל ורוצה לתת את כשרונותיך (בשכר, כמובן) עבור אחרים. אם יש לך יכולת להפעיל אחרים שיסייעו לך למצוא מקום - מה טוב. ככל שהמעגל רחב, יש סיכוי טוב יותר שתמצא מקום. מאידך, אל תהיה מקובע על הדרך. לדוגמא, אם יש צורך במעבר מקום (כשהדבר אפשרי מבחינה משפחתית וכדו´), בשינויי כיוון, בפתיחת כיווני חשיבה חדשים - אל תנעל את עצמך. אינך יודע למה מכוונים אותך מלמעלה, ולהיכן אתה אמור להגיע. וזה מוביל לנקודה הבאה: ב.[תפילה ואמונה.] עם כל ההשתדלות שאתה מחוייב בה, כפי יכולתך, אל תשכח שבסופו של דבר, הכל מתחיל ונגמר שם למעלה. אף כי "קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף", בכל זאת, אנו אמונים על המבט כי "כל מזונותיו של אדם קצובים לו" לכל השנה כולה. להאמין שהקב"ה מגלגל ומוביל אותי למקום הראוי והמתאים לי, גם אם הדרך אינה ברורה דיה, הכל מתוך מבט של אמונה. [השתדלות, כפי היכולת, ואמונה ובטחון מוחלטים ברבש"ע.] שני דברים הנראים סותרים, אך מחנכים אותנו למבט עמוק ושלם על החיים. [האמן בעצמך ואל תתיאש, ישנם שלבים שבהם אנחנו נמצאים שאי אפשר לראות מה יקרה בעוד מטר, והקושי הוא עכשיו, בדיוק באמצע העליה.] מה יקרה מאחורי התלולית הקרובה? אולי נגיע ליעד? אין לנו את היכולת לדעת. רק להאמין ב"טוב ה´ לכל". בברכה ובהצלחה, אמיר נ.ב. החלטתי לפרסם את השאלה (תוך השמטת פרטים מזהים כמובן), כי מי יודע, אולי גם מכאן יצמח אי"ה משהו...

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים