• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

פרשות האזינו וזאת הברכה

הרב צבי גולדפישר

שירת האזינו - מתארת את ההיסטוריה והפלאות שה' עשה לעמ"י אלו הנפלאות ועדות הנובעים מתוך המשכן. האם תיאור הגאולה העתידית בשירת האזינו סותרת את הגאולה המתוארת בפרשת נצבים? הגאולה תלויה בתשובה או לא? וזאת הברכה - ברכות השבטים ביחס המקדש.

מומלצים