• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

התמודדות עם פחדים בעבודת ה'

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב,

ב"ה מרגישה שיש לי טוב בחיים.

פעמים רבות אני מפחדת שיקרה משו חס וחלילה לבעלי או לילדים. שה' יחליט שזה מה שטוב, ויקרה חס וחלילה חולי או משו.

כיצד אפשר לגרש מחשבות אלו?

תשובה

שלום.

צדיק באמונתו יחיה!

אנו, מאמינים בני מאמינים, בטוחים שהקב"ה מנהיג את העולם, ואותנו.

"כל מה דעביד רחמנא, לטב עביד". כל מה שהקב"ה עושה לנו, זה לטובה. איננו מצפים שיעשה לנו רק דברים טובים. כמו רופא, שלפעמים מכאיב לנו בניתוח, כדי לרפאותנו.

א"כ, נשתדל אנו לעשות טוב, ובטוחים נהיה, שכל מה שיבוא עלינו, מידו של הקב"ה הוא, והכל לטובה!

הפחד בורח, מפני האמונה!

מומלצים