• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין הבדלה בתשעה באב

הרב אליקים לבנון

ממתי אפשר להבדיל? אפשר בחלקים? איך מבדילים בתשעה באב? למה בלי בשמים בכלל? למה שהקטן לא ישתה? עד מתי יש עינויים? גם כשהצום נדחה? טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים תקנ"ו, תקנ"ח.

מומלצים