• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד טורנר

התחלת ביאור שלבי ההתבגרות

הרב דוד טורנר

אחרי שראינו את שלושת הדברים הבעייתיים מהתעסקות בעצם ע"י השכל, הרב ממשיך ומבאר את תהליך ההתבגרות שהאדם עובר ביחס לאלוקיו. נדטע צריך לומר שאלו חמש קומות ולא חמש אפשרויות שונות? מה הדמיון בין בריאת חוה לתהליך הכפירה העולמי? מה שורש הבעייתיות בתפיסתו של שפינוזה?

מומלצים