• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הליכה לסרטים, הצגות, מוזיאונים ובריכות עד כ"ט תמוז

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

1) האם מותר ללכת לסרטים,להצגות,למוזיאונים ולבריכה עד כט תמוז?

2) האם יש בתשובה לשאלה 1 הבדל בין אשכנזים לספרדים ובין אשכנזים לאשכנזים חסידיים?

תשובה

שלום.

לסרטים ולהצגות צנועות, כמו שמותר כל השנה, מותר עד כט תמוז. וכן למוזיאון ולבריכה. לספרדים ואשכנזים.

מומלצים