• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הופעה בשלושת השבועות עד ראש חודש אב

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

1) האם מותר ללכת להופעות בשלושת השבועות עד ראש חודש אב כולל ליל ראש חודש אב? מדובר בהופעות עם מוזיקה רגילה.

2) האם יש בתשובה לשאלה 1 הבדל בין אשכנזים לספרדים ובין אשכנזים לאשכנזים חסידיים? אם כן, מה ההבדל?

תודה!

תשובה

שלום.

משנכנס אב ממעטים בשמחה.

עד כ"ט תמוז, כמעט ואין איסורים נוספים על הרגיל.

-נמנעים מלברך שהחיינו.

-אשכנזים לא מסתפרים.

-נמנעים מלשאת נשים.

כל שאר הדברים מותרים.

ליל ראש חודש אב, הוא כבר "משנכנס אב", ואסור בשמחה.

מומלצים