• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הגלות מעידה על הגאולה

הרב אליקים לבנון

דבר טבעי לא יכול להישאר בקביעות אלא הוא חוזר לטבעו, וכך גם הגלות, שהיא ודאי איננה טבעית. העולה מתוך הדברים הוא שהגלות מעידה על הגאולה העתידה. גם הפיזור של עמ"י בגלות הוא פיזור עם פוטנציאל לאיחוד. סדרת שיעורי של הרב אליקים בספר "נצח ישראל" למהר"ל מפראג. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשע"ד.

מומלצים