• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

פרשת במדבר

הרב צבי גולדפישר

* הקדמת הרמב"ן לספר דברים. * משמעות סדר הצעידה והחנייה של עמ"י. * החנייה סביב המשכן מראה על חשיבותו של בחיי האומה. * מעלת הלויים בפדיון בכורות. * קדושת מחנה ישראל והמשכן גם בדרך. * הזהרת הכהנים על הכניסה לקודש.

מומלצים