• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת במדבר-שבועות - כלל ישראל

הרב מרדכי וולנוב

כל אדם מישראל הוא חלק מהכלל, אדם שמנסה להוציא עצמו מן הכלל, הגדרתו ההלכתית היא "פורש מדרכי ציבור" והגדרתו הרוחנית היא מות. תנאי בקבלת התורה הוא האחדות – "כאיש אחד בלב אחד". כדי שהתורה תופיע בצורה נכונה חייב להיות כלל וללא כלל אין תורה. המשמעות של חיבור לכלל הוא לחשוב להיטיב עם הזולת. החיבור לכלל לא רק שלא פוגם באישיות ובייחודיותו של האדם אלא הוא הוא הגורם לכך שהאם יעמוד על אופיו ומהותו. הצמיחה בתוך הכלל מביאה את האדם לצמוח בצורה ישרה.

מומלצים