• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

רבנים נוספים

שלוש כתובות ושלושה שותפים - פרופסור ישראל אומן

רבנים נוספים

הגמרא במסכת כתובות מביאה שלוש אפשרויות שונות לחלוקת כתובה לכמה נשים. איך אפשר ליישב את זה? מדוע אין דרך אחת קבועה לחלוקה? למה כל פעם מחלקים בצורה אחרת? פרופסור ישראל אומן מסביר את הסוגיא בצורה פלאית, שלב אחרי שלב, ומראה איך כל החלוקות השונות שהגמרא מציעה הם בעצם מבוססים על אותו עיקרון ואותה שיטת חלוקה. הסברו של פרופסור ישראל אומן מבוסס על שיטת רב האי גאון. השיעור הועבר בישיבת אלון מורה, אייר תשפ"ב.

מומלצים