• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת אמור - מעלת הזמן

הרב מרדכי וולנוב

כל המועדים תחומים בזמן לא מפני שאז היה המאורע וכזכר למאורע אנו חוגגים, אלא משום שהזמן הוא חלק מהותי בעצמיותו של המועד. לא רק במועדים הזמן מרכיב מהותי, אלא בכל המצוות כולן ואינה דומה מצווה בזמנה למצווה שאינה בזמנה. כל רגע ורגע בחיינו קובע את מהותנו, אם אנו מנצלים את הזמן לדברים חיוביים מהותנו חיובית ואם ח"ו לדברים שלילים אנו קובעים לעצמנו מהות שלילית. משום כך חובתנו לנצל את הזמן עד תום ובטוב וכשם שהקפידה התורה על השכיר שלא יבטל את זמנו של בעה"ב, כך עלינו לדעת שאנו שכיריו של הבורא ועלינו לא לבטל את הזמן שנתן בידינו. חייו של אדם מחולקים לתקופות ועלינו להיזהר לא לפספס אף תקופה. פעמים רבות אדם שנמצא בתקופה אחת חולם על תקופה אחרת וכל התקופה בה הוא חי הולכת לאיבוד. הגורם העיקרי של חוסר ניצול הזמן בצורה נכונה היא ההתעסקות עם מה שחושבים עלינו ועם מה שיגידו עלינו ועם איך שנצטייר בעיני החברה. עלינו להיות איש ולפעול בהתאם למה שאנחנו מאמינים בו.

מומלצים