• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

קולה בערבית וקולה מהשומרונים

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

האם קולה עם כיתובים בערבית כשרה?

ומה עם קולה מהשומרונים שבהר גריזים, שגם עליה כיתובים בערבית?

תשובה

שלום.

קוקה קולה, מסתירה את הנוסחה של המשקה. גם העובדים אינם יודעים, כי כל מרכיב מיוצר במקום אחר.

בארה"ב, גילו לרב את הנוסחה, והוא נתן הכשר.

כל קוקה קולה המיוצרת במקום אחר, הנוסחה לא ידועה, ולכן ייתכן שמכילה מרכיב אסור.

מומלצים