• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מקום הדלקת נר חנוכה בבית קומות

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום לרב עברתי לגור מבית פרטי לבית קומות ולגבי שאלת מקום ההדלקה העדיף, יצאתי מבולבל. אני גר בקומה רביעית מול החלונות - בניני רבי קומות מרוחקים, ולמטה שטחי החניה של הבניין. מול המרפסת (אפשר להדליק בחוץ) - מרפסות נוספות קרובות חדר מדרגות מחוץ לדלת הכניסה - ניתן להדליק רק בצד של המזוזה ניתן להדליק בכניסה לבניין למטה - אך קצת בעייתי ובדלת הכניסה לדירה מבפנים - מול המזוזה, אי אפשר להדליק בטפח הסמוך לפתח אלא במרחק כ 50 ס"מ בגלל מבנה הדלת, כן ניתן להדליק בטפח הסמוך לפתח בצד של המזוזה אז ... היכן עדיף להדליק ?

תשובה

שלום. קומה רביעית, קרוב לוודאי שזה למעלה מ20 אמה. אם כן, עיקר ההדלקה ופרסומי ניסא הוא, בתוך הבית. לכן, אפשר להדליק בפתח מבפנים, בצד המזוזה. הסיבה להדליק מול המזוזה, כדי להיות מסובב במצוות. אם אין אפשרות טכנית, אפשר בצד המזוזה. אפשרות נוספת, להדליק במרפסת, שיש לה מרפסות קרובות של שכנים, ויהיה פרסומי ניסא לשכנים. אבל בתנאי שרואים את הנרות מתוך הבית, כדי שיהיה פרסומי ניסא לבני הבית. שיהיה "יישוב טוב" בדירה החדשה, ושנזכה לקדש שם שמים!

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים