• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

שליחות בנכרי

הרב אליקים לבנון

שאלה

האם משותק אשר מתגורר בגפו, מותר בדיעבד למנות מטפל סיעודי נכרי שליח לדבר מצוה והישראל יברך עליה והוא עומד על גבו? כגון: לעטוף אותו בטלית / להניח לו תפילין / להפריש תרומות ומעשרות / הפרשת חלה / טבילת והגעלת כלים / הדלקת נרות שבת / בניית סוכה / הדלקת נרות חנוכה / משלוח מנות / בדיקת ושריפת חמץ.
תודה!

תשובה

שאלה טובה שאלת! יש פעולות שאפשר ע"י גוי ויש שלא. הפעולות שאפשר הם טכניות: לעטוף בטלית, להניח תפילין, לקחת מהפירות את הכמות הנדרשת להפרשת תרו"מ, בנוכחות היהודי, וכן לקחת את חתיכת הבצק מהעיסה, והיהודי יברך. לטבול את הכלים ולהגעיל כלים, צריך שהיהודי יראה שהכלי בתוך המים, ואין עליו דבר חוצץ. נרות שבת וחנוכה, ליד היהודי המברך. וכן שריפת חמץ, לעיני היהודי. בניית סוכה, אפשר לתת לגוי לבנות, ואח"כ לראות שהסוכה כשירה. וכן, לשלוח מנות, אפשר ע"י גוי. ברכה והצלחה!

מומלצים