• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

עבודת הכלל של דוד המלך

הרב צבי גולדפישר

הגמרא מביא שלושה הסברים לסתירה בין הפסוקים המדברים על שעת השינה של דוד המלך. מה מסמל כל אחד מהתירוצים? מה מיוחד בזמן שבין תחילת הלילה ועד חצות? איך הרב זצ"ל ראה את תפקידו של דוד המלך? בנוסף מה הסוס והאריה באים לבטא? ולסיום מה ההשפעה ההדדית של העם על המלך ושל המלך על העם? מקורות: עין איה ברכות א'. פרק: א'. פסקאות: י"ב-ט"ו.

מומלצים