• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

פרשת לך לך

הרב צבי גולדפישר

חשיבות העיסוק והלימוד דווקא בזמן הגאולה בענייני המקדש והקורבנות, בפרשה יש שלושה מדרגות של קורבנות באלון מורה "לאל הנראה אליו", בבית אל "ויקרא בשם ה'" ו"נגבה" שחז"ל מגלים לנו שזה הר המוריה. מלכיצדק מלך שלם הוא מלך ירושלים שנקראת "קריית צדק" כח המלכות שלו נבעה מתוך כהונה ומלכות בניגוד לעמ"י שאצלם יש הבדל ואין חיבור בין מדרגות אלו.

מומלצים