• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

חיסונים

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א!

רציתי לשאול לגבי החיסונים: איך יכול להיות שכל הרבנים מורים ללכת להתחסן מבלי לבדוק את הדברים ויש רופאים ומדענים מכל רחבי העולם שטוענים נגד זה ושזה מזיק מאוד ויש להם הוכחות ויש הפגנות על זה בכל רחבי העולם ומסתירים את זה ויש הרבה נפגעים מהחיסונים ומסתירים את האמת ולכן אנשים בעצמם מפרסמים עדויות שקרו להם או לקרובים שלהם וניכרים דברי אמת, וידוע שההלכה היא שאפילו אם 99 יגידו להתחסן ואחד יגיד שזה מסוכן צריך לשמוע לו גם בספק פיקוח נפש, ואיך זה שפה כולם שותקים והיו כבר כמה עדויות בבתי דין שונים, ואיך לא מפחדים שהדם של הנפטרים מהזריקות חלילה וחס ישפך על ידינו ואני מאוד מאוד תמה על כך ששום רב לא הולך לפחות לבדוק באמת את הנתונים הרי אנשים מדברים ומפרסמים ו-2 צדדים למטבע ומדובר פה בחיי אדם, ולבי שותת דם איך אנחנו לא מתייחסים לכלום וברור לי שכדאי לפחות לבדוק ולאמת מול כמה גורמים ולא לשמוע רק את האנשים שקשורים למשרד הבריאות שהרי הם בעלי אינטרסים וצריך לבקש מאנשים שיביאו עדויות לכאן ולכאן ולראות ובוודאי חייבים לפחות לחשוש כשמדובר בחיי אדם ממש!!!

תשובה

שלום.

כיום זו שאלה תיאורטית, כי למעשה, המגפה נבלמה.

מומלצים