• israel

empty label

רבני ישיבת אלון מורה

עושים סדר בגבולות הארץ

רבני ישיבת אלון מורה

סדרת שיעורים על שנת השמיטה בהלכה ובאגדה, מפי רבני ישיבת אלון מורה. הועבר בשנת תשפ"ב.

מומלצים