• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת נצבים-אלול - לראות את העולם בעין טובה

הרב מרדכי וולנוב

הקב"ה הוא א-ל מלא רחמים שברא את עולמו כדי להיטיב לבריאות. הטבה זו אינה נגמרת ובכל רגע ורגע שפע של טוב יורד לעולם. חובתנו להתבונן ולחוות את הטוב ולא להתרגל אליו ולקבל אותו כברור מאליו. חטא גדול לתפוס את ריבונו של עולם כבורא שמתנכל לבריאותיו. ההשקפה של האדם על העולם נובעת מאיך שהוא רואה את העולם. ככל שנראה את הטוב נסגל לעצמנו יכולת לפרש את המציאות בצורה נכונה ובמקום להיות קנטרנים ושליליים ביחס למאורעות החיים נפתח יכולת חזקה לתת אמון במציאות ולהבין שהקב"ה מפגיש אותנו עם דברים טובים ומבורכים.

מומלצים