• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת ראה - נשמה שנתת בי טהורה היא

הרב מרדכי וולנוב

כל יהודי הוא בעל משמעות עצומה וביכולתו להכריע את כל העולם לכף זכות או ח"ו לכף חובה. כדי לחיות את ההבנה הזו על האדם לדעת שהמהות שלו תמיד תשאר נקייה וטהורה וכל הרע בא אליו מבחוץ ואין ביכולתו לפגום בשורש. ככל שהאדם יכיר את ערך נשמתו כך יגדל הדימוי העצמי החיובי שלו ויעזור לו לבחור בטוב, וככל שהאדם יתכחש לגודל נשמתו כך יגדל הדימוי העצמי השלילי ויגרום לו לבחור ברע. כשם שעל האדם להסתכל כך על עצמו, כן עליו להסתכל על זולתו. כאשר נסתכל על שורש נשמתו של הזולת ונראה את הטוב שבו נעזור לו להכיר בערך נשמתו, ונעזור לו לבחור בטוב. מקור השמחה טמון בהכרת ערך הנשמה. הבטה על ערך הנשמה היא הבטה פנימית. במקום שהאדם ימצא "אושר" מזויף שמקורו מבחוץ הוא ימצא אושר אמתי שמקורו פנימי.

מומלצים