• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת שלח - מבט האמת

הרב מרדכי וולנוב

כדי לפרש ולקרוא את המציאות בצורה נכונה עלינו לעמול רבות, לעמול בעבודת המידות, לעמול ביראת שמים ולעמול בתפילות. לפני שאנו נותנים פרשנות למציאות נחשוב פעמים, נתבונן יותר לעומק וננסה להבין מה רצון הבורא. עלינו לדעת שכפי שנפרש את המציאות כך ינהגו אתנו "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" כפי שנראה את המציאות כך המציאות תאיר לנו. נדע להיזהר לא רק בענייני חול, אלא גם ואולי בעיקר בענייני קודש, נשאף לחתור לנקודת מבט אמתית ונקייה מכל רבב. אין ספק שנטעה בדרך אבל לא ניבהל, נדע להודות על האמת ולומר טעינו ולהמשיך הלאה. לא נשכח שנקודת המבט נובעת מרצונות פנימיים, פעמים חיוביים ופעמים שליליים ועלינו להתבונן ולחקור מה המניע של המבט השלילי או החיובי וכך נוכל לפי מידת הצורך לתקן ולשכלל את המבט ולהסתכל על העולם באור חיובי ומאיר. כמובן שבעולמנו יש רוע וחוסר צדק וחס ושלום אם את הרוע הזה נראה באור חיובי, יש דברים שצריך לומר בנחרצות שהם לא טובים, עיקר עבודתנו היא להבין בין עיקר לטפל ובין טוב ורע ועבודה זו קשה היא עד מאד.

מומלצים