• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

טיול בשלושת השבועות

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב!

האם מותר/ראוי/בטוח לצאת לטיול בשלושת השבועות?

האם יש הבדל בין סוגי טיולים, או בין תשעת הימים/שבוע שחל בו לשאר שלושת השבועות?

במידה ומותר, האם יש הנהגות אבל מסוימות לטיול? או עניינים מסוימים להיזהר בהם? האם בכלל צריך להיזהר יותר מבדרך כלל?

תשובה

שלום!

א. בסימן תקנ"א, י"ח: צריך להזהר מי"ז בתמוז עד ט' באב, שלא לילך יחידי מ4 שעות עד 9 שעות. מזה אנו לומדים שצריך לנקוט זהירות כבר מי"ז בתמוז.

ב. אבל יש הבדל, עד כ"ט תמוז אפשר לטייל בזהירות, בשבילים סלולים, ללא טיפוס וכד'.

ג. מא' אב צריך להזהר יותר, וממש למעט בהליכות ובטיולים, וגם בנסיעות, להקפיד על זהירות יתר.

מומלצים