• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת בהר בחוקותי - אין מקרה בעולם

הרב מרדכי וולנוב

ראינו שיש שלוש מדרגות: 1. אלו שאומרים הכל מקרה ולא משייכים את המקרה לריבונו של עולם. 2. אלו שמשייכים את המקרה לריבונו של עולם אבל לא מבררים מה באו לומר להם, מה צריך לשנות, מה צריך לתקן. 3. אלו שחיים בדו שיח תמידי עם ריבונו של עולם. ריבונו של עולם מדבר אליהם דרך המציאות, הם מתבוננים, מקשיבים , מתייעצים ומתקדמים. לשם אנחנו צריכים לשאוף. עלינו לדעת שהקב"ה הטייס והוא איתנו, לא נפחד, לא נכעס, לא נצא משלוותנו נדבר איתו בכל רגע. גם אם אנו מתקשים לתקשר, נבקש עזרה מחברים, מרבנים מיועצים, מהורים ומכל מי שיכול לעזור. עלינו לזכור תמיד אין מקרה הכל מה' קרה ועלינו להבין מה בא לומר. שנזכה להרגיש קרובים ולזהות היכן צריך לתקן והיכן צריך להשתפר

מומלצים