• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

אדם ששכח לספור ספירת העומר

הרב אליקים לבנון

מה יעשה אדם שבטעות אמר את המספר של אותו יום לפני שברך? האם מותר לו לברך עדיין? מה דין אדם ששכח לספור ספירת העומר בלילה ונזכר ביום? מה דין אדם שנזכר רק בלילה שאחרי? ומה הדין אם אינו זוכר אם ספר או לא?

מומלצים