• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

טעות בכתובת במכירת חמץ

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

מכרתי חמץ דרך אתר כיפה, ובכתובת טעיתי וכתבתי מספר בית לא נכון. האם עברתי בבל יראה בפסח? ומה דין החמץ כעת?

תשובה

שלום.

העיקר במכירה הוא, שאתה תדע היכן החמץ שמכרת, ולנוכרי תהיה דרך להשיגך, בטלפון או במייל.

אם נמלאו התנאים, החמץ נמכר כהלכה, ומותר!

מומלצים