• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

האם בית המקדש השלישי ייבנה אדריכלית על פי חזון יחזקאל או כהעתק של תיאורי הבית השני?

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.
בניין הבית הראשון היה שונה מהבית השני בכל מיני דברים כגון השראת שכינה, ניסים, גודל, ואדריכלות וסידור רחבת הר הבית שהיתה בזמן הבית הראשון קטנה יותר.
בימי שיבת ציון נבנה מקדש שני שאנחנו לא יודעים הרבה על עיצובו, רק שהוא היה פחות מרשים מהבית הראשון.
אז בא הורדוס ועשה שיפוץ נרחב ומקיף לבית המקדש והפך את רחבת הר הבית למפעל בניה עצום ומרשים שחז"ל גם שיבחו את יופיו והדרו.
מסכת מידות מתארת את המתחם אחרי שיפוצו של הורדוס, שחזון יחזקאל כנראה לא היה לחם חוקו והעיקרון המכריע בתוכניות הבניה של המקדש.
גם דיני המקדש המתוארים במסכת יומא ובהלכות בית הבחירה לרמב"ם יוצאים מנקודת הנחה שככה נראה הבית גם להלכה.
אבל האם זו בהכרח הדרך הנכונה לבנות את הבית השלישי?
האם העזרות והלשכות יסודרו כמו אצל הורדוס או כמו אצל יחזקאל? או שזה יהיה מעין ערבוב בין שניהם כמו שעולי בבל עשו ערבוב בין בית ראשון לחזון יחזקאל?

תשובה

שלום.
כדי לבנות את בית המקדש, אנו זקוקים: א. למלך (עיין רמב"ם, מלכים, יא' א'). ב. לנביא (שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה וכו').
כאשר יהיה לנו מלך ונביא, הם ינחו אותנו כיצד לבנות.
במהרה בימינו, בקרוב!

מומלצים