• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

האם המטיל תכלת (ארגמון כהה קוצים) נוהג לא כשורה?

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

חלוקות הדעות בנוגע לזיהוי ה'תכלת'.

הדעה היותר מקובלת ונתמכת מסברות וממצאים שמתאימים גם בשטח וגם למקורות חז"ל היא הסברא שהחילזון שממנו מפיקים את התכלת הוא מה שמכונה בימינו 'ארגמון כהה קוצים'.

אבל האם המטיל את התכלת הזאת לפני שקיבלנו אישור הלכתי מאליהו הנביא/נביא כשר אחר, עובר עבירה?

האם הטלת התכלת פוסלת את הציצית?

האם עניין התולה קלא אילן בבגדו נאמר גם על תכלת הארגמון שייתכן שהיא אכן התכלת? או שמדובר על אדם שיודע במוצהר שמה שהוא לובש אינו תכלת ורק רוצה להראות כאילו הוא לובש תכלת?

או שאולי זה נחשב כמו ציצית לבנה שאחד הפתילים מלוכלך, ואז מה הדין?

תשובה

שלום.

א. זה לא פוסל את הציצית.

ב. זה אינו הידור מצוה, כי לא ברור מהי התכלת.

ג. אין כל יתרון כיום לאדם המטיל תכלת בבגדו, על פני מי שאינו מטיל.

מומלצים