• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

קנאה בין אחים ועידוד לחיי תורה

הרב אליקים לבנון

המחשבות של ההורים עוברות כמו חשמל לילדים. אם ההורים לא יחשבו שלילד יש סיבה לקנא - הוא לא יקנא. ככה זה בכל הדברים - הילדים מתנהגים כמו שההורים משדרים להם להתנהג. העידוד של הילד לחיי תורה הוא ע"י המון קומפלימנטים חיוביים ועירובו של הילד בחיי התורה של האב והמשפחה, במצוות ובתפילות. יצירת חבורות ילדים שקמות לתפילה/לומדות תורה יחד בונה בילדים עולם של חיי תורה.

מומלצים