• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מלחמת גוג ומגוג

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

שמעתי שיעור של הרב, בו הרב סיפר על רב מסוים שבא לדרוש אצלכם בבית הכנסת והפחיד את כולם שמלחמת גוג ומגוג הולכת לבוא. והרב עלה מיד אחריו והוכיח מהפסוקים שלא תהיה מלחמת גוג ומגוג. ברצוני לשאול האם הרב יכול להסביר למה הרב חושב שלא תהיה מלחמת גוג ומגוג, ובהנחה שהרב סובר שהיא התקיימה כבר- איך זה מסתדר עם התיאורים המופיעים בפסוקים שלא התקיימו, ועם מאורעות שאמורים להיסמך אליהם (ביאת הגואל וכד') שלא קרו עדיין? בתומ"ר.

תשובה

שלום.

א. לאחר כמעט 2000 שנות גלות, הקים הקב"ה, בעזרת מוסרי נפש מישראל, הקים לנו מדינה.

ב. המדינה מתפתחת בקצב מסחרר! רק לפני 75 שנה, עוד היינו מדממים מהשואה, וכיום, עיני העולם כולו נשואות לישראל, ללמוד כיצד מתגברים על מגיפת הקורונה.

ג. הקב"ה לא עובד "סתם". לא עביד הקב"ה ניסה לשיקרא. הוא לא עושה נס לשוא.

ד. לכן ברור שהמדינה תלך ותגדל, בחומר, ובעז"ה גם ברוח!

ה. כמה ישיבות ומוסדות תורה היו בעבר, וכמה יש היום? גידול של עשרות אחוזים!

ו. בספר קול התור, מבאר הגר"א, ע"פ המדרש, שהקב"ה הוא כמו מלך שלקח אבן גדולה להשליך על בנו, אבל אח"כ שבר את האבן לחצץ וזרק על הבן את החצץ. נתקיימה גזירת המלך, האבן נזרקה, אבל הבן חי!

ז. מלחמת גוג ומגוג נחלקה לייסורים רבים, וכבר באו הייסורים. ב"ה, אנו בדרך עליה גדולה, עד לגאולה השלימה בקרוב!

מומלצים