• israel

empty label

רבני ישיבת אלון מורה

התוועדות ראש חודש אדר תשפ"א

רבני ישיבת אלון מורה

התוועדות ר"ח אדר תשפ"א בישיבת אלון מורה, יחד עם מו"ר רה"י הרב אליקים לבנון שליט"א ורבני הישיבה, עם דברי חיזוק לקראת חג הפורים וריקודים עד דלא ידע, תוך שמירה על הקפסולות והנחיות הקורונה. "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר" כן תהיה לנו! על הנגינה: הרכב "מקפצים", אורי ברקוביץ' ואביה צבי שרמן!

מומלצים