• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הכנת הגוף והלבוש להיות מכובדים בתפילה

הרב אליקים לבנון

צריך ללבוש לבוש מכובד לתפילה. האם מותר להתפלל יחפים? המתפלל בעודו צריך להתפנות - תפילתו תועבה. מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן צ"א-צ"ב.

מומלצים