• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

עטית מסיכה בשבת במקום שאין עירוב

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

האם מותר ללכת בשבת עם מסכה, במקום שאין עירוב?

תשובה

שאלה מצויינת!

מסכה, מאחר ובאה להגן מחולי, הרי היא ככל בגד, המגן עלינו, מקור, מגשם, ומותר בשבת.

יש להקפיד שהמסכה תכסה את הפה ואת האף! על הסנטר בלבד, אסור!

מומלצים