• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מצלמת אבטחה בשבת

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

אשמח לדעת מה דעת הרב במצלמת אבטחה בבית פרטי בשבת:

1. מצלמה שמצלמת תמיד (ושומרת הקלטה).

2. מצלמה שמצלמת ע"פ תנועה.

תודה רבה!

תשובה

שלום.

יש להבדיל בין מצלמות ברשות הרבים, שאותם מתקינים גופים המעוניינים בכך, כמו משטרה, עיריות או מפעלים ועוד. שם, האזרח הפשוט הולך לתומו, אין לו עניין בפעולת המצלמה. לכן הוא נחשב כ"מתעסק", ומותר.

אולם בבית פרטי, בעל הבית מעוניין בפעילות המצלמה, לאבטחת ביתו. לכן, למשפחה, לבני הבית, אין היתר להכנס ולצאת. הדרך להתיר היא, להפעיל את המצלמה באמצעות שעון שבת. מידי פעם, השעון יפסיק את פעולתה, בזמנים לא קבועים. בעלי הבית, לא ידעו מתי המצלמה פועלת ומתי לא. ע"י כך, ההפעלה היא לא פסיק רישיה, והיא נעשית בדרך גרמא, לכן אפשר להתיר.

אפשר שבלילה, משעה מסוימת, תפעל המצלמה ברצף, בשעות שבני הבית ברור שאינם יוצאים או נכנסים. אפשר כמובן לכבות את המצלמה למשך השבת, אבל כך יורדת האפקטיביות שלה.

"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"!

מומלצים